Канистер за гориво

Доколку е потребно да користите канистри за гориво, треба да бидете свесни дека за ваша безбедност ние полниме исклучиво во метални или пластични канистри, кои ги задоволуваат спецификациите за транспорт на запаливи материјали и ја лимитираат опасноста од статички електрицитет. Никогаш не полниме стандардни пластични канистри, шишиња за вода и лименки кои не можат да бидат […]

Безбедно возење на бензинска станица

Додека се вози во кругот на бензинската станица, важно е да се следат основните безбедносни правила.Задолжителна е правилната употреба на просторот обележан за влез и излез – со други зборови, не влегувајте од излезот и обратно.Ова е единствениот начин да се избегне каква било непријатност и изложеност на опасност. При влез на бензинска станица: Намалете ја […]

При полнење гориво

Кај нас сте секогаш ДОБРЕДОЈДЕНИ и БЕЗБЕДНИ! При влез на бензинска станица, лицето кое е на должност ќе ве спроведе со цел да го паркирате возилото на најсоодветното место, согласно целта на вашата посета.За полнење гориво, лицето на должност ќе ве спроведе да паркирате веднаш до автоматот за полнење на горивото кое го преферирате. Доколку во […]