Компанијата ШИМОВ го помина процесот на сертификација и се стекна со сертификат за успешна имплементација на следниве стандарди:

ISO СЕРТИФИКАТИ

ISO 45001

ISO 9001

ISO 14001

ЛАБОРАТОРИЈА

Лабораторија сертификат

CoVid-Shield СЕРТИФИКАТ

CoVid-Shield сертификат