При полнење гориво

Пред полнење на гориво За ваша безбедност, лицето кое ве услужува ќе ве замоли следново:

Безбедно возење на бензинска станица

Додека се вози во кругот на бензинската станица, важно е да се следат основните безбедносни правила. Задолжителна е правилната употреба на просторот обележан за влез и излез – со други зборови, не влегувајте од излезот и обратно.

Канистер за гориво

Доколку е потребно да користите канистри за гориво, треба да бидете свесни дека за ваша безбедност ние полниме исклучиво во метални или пластични канистри, кои ги задоволуваат спецификациите за транспорт на запаливи материјали и ја лимитираат опасноста од статички електрицитет.