ОКТА Факти

Организацијата на Црвен Крст во ОКТА, постои од 1971 година. Во моментов, 46% од вработените во ОКТА, се активни крводарители. Три пати годишно, на организирани крводарителски акции, нашите колеги ја користат можноста со дела да ја покажат својата хуманост.
2022 година, крводарителите на ОКТА, ја заокружија со дарувани 221 единици крв.
45 години ОКТА – Енергија за живот!