Малку познати факти!

При изградба на автопатишта, асфалтот како материјал се одбира многу почесто. Ова се случува поради фактот дека возењето на асфалт е помазно и потивко. Покрај удобноста на возачот и патниците, истражувањата покажуваат дека „мазното“ возење ја намалува и потрошувачката на гориво!