April 10, 2014

Шпедиција и Транспорт

ШТ Шпедиција Стар Дојран врши царинско посредување при постапка на транзит на стока во и надвор од Р.Македонија , нашите врати за соработка и комуникација се отворени за секој што ке посака или има потреба од ваква дејност каква што ние ја извршуваме беспрекорно.

ШТ ШпедицијА, Стар Дојран, Македонија
тел. + 0089 34 225 775
емаил shpedicija@shimov.com.mk