June 6, 2017

Комерцијални Активности

Компанијата ШИМОВ располага со десет авто цистерни кои вршат превоз на нафтени деривати. Главни производи кои се превезуваат се:

  • Еуродизел
  • Еуросупер БС 95
  • Еуросупер БС 98
  • Течен нафтен гас – ТНГ
  • Мазут -1 НС
  • Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)
  • ТНГ за греење